Privacy- en cookiebeleid

Datalytics BV, gevestigd op Koning Albertplein 4/3, 3010 Kessel-Lo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Datalytics BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Categorie 1

Cookies die gezet worden door het gebruik van de website. Deze worden enkel gebruikt indien je hier expliciet toestemming voor geeft. Ze bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie, ook IP-adressen worden niet bijgehouden.

Categorie 2

Gegevens die nodig zijn om een vraag te beantwoorden of service te gebruiken via de website: voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer.

Categorie 3

Gegevens nodig voor het werken van financiële applicaties zoals https://pit.taxmachine.be en https://app.taxmachine.be: doorgestuurde documenten en opgegeven financiële informatie.

Doel van de verwerkte persoonsgegevens

Datalytics BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Categorie 1

 • Zorgen dat de website optimaal functioneert.
 • Zorgen dat de website verbeterd kan worden door het verzamelen van anonieme statistieken.

Categorie 2

 • Jouw vragen te beantwoorden en jou te contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Jou de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.

Categorie 3

 • Jouw financiële simulaties en optimalisaties te kunnen uitvoeren.
 • Zorgen dat documenten automatisch verwerkt kunnen worden.
 • Zorgen dat fouten in de applicatie opgespoord en verbeterd kunnen worden.

Bewaren van persoonsgegevens

Datalytics BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Datalytics BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Datalytics BV gebruikt technische en functionele cookies. Mits expliciete toestemming worden ook anonieme analytische cookies gebruikt. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over de gebruikte cookies kan gevonden worden door de cookievoorkeuren te bekijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Datalytics BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Datalytics BV wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommissie.be/contact.html

Beveiliging van persoonsgegevens

Datalytics BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Datalytics BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • 2-factor authentication (2FA) voor alle technische accounts
 • Encryptie van alle gebruikersdata
 • TLS (SSL): Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de vermelding 'https' en het hangslotje in de adresbalk.